Održan sastanak radne grupe za izradu politike i strategije mentalnog zdravlja za Bosnu i Hercegovinu 26-27. oktobar 2010. g

Članovi radne grupe koje je imenovalo Federalno ministarstvo zdravstva, predstavnici različitih institucija i organizacija iz oblasti mentalnog zdravlja, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Tuzlanskog Kantona, JU zavoda za Alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo, Centra za mentalno zdravlje Travnik i Mostar, UG za pomoć u duševnoj nevolji „FENIX", Porodičnog savjetovališta Kantona Sarajevo i predstavnici Projekta mentalnog zdravlja za Bosnu i Hercegovinu svojom ekpertizom i dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti doprinejli su razvoju politike i strategije mentalnog zdravlja za BIH koja je u skladu sa evropskim standardima i prinicipima.

Osnovni cilj sastanka bio je rad na unaprjeđenju svih segmenata iz oblasti mentalnog zdravlja, značajnih u stvaranju uslova koji će građanima Bosne i Hercegovine osigurati pristup sveobuhvatnim i efektivnim uslugama zaštite mentalnog zdravlja. Politika mentalnog zdravlja BIH radit će na stvaranju sistema zaštite mentalnog zdravlja koji vrjednuje i promovira mentalno zdravlje, oslobođeno je stigme i diskriminacije, te omogućava socijalnu uključenost osoba sa mentalnim poteškoćama. Svi učesnici su pokazali izuzetnu spremnost i motivaciju da odgovore različitim izazovima u procesu reforme zdravstva koja je usklađena sa vrjednostima i principima demokratskog, evropskog društva. Na sastanku su usaglašene uloge i odgovornosti značajnih segmenata ove oblasti a prijedlog politike i strategije mentalnog zdrvlja očekuje se najkasnije u maju 2011. godine.