Održan sastanak Ekspertne grupe za pripremu kurikuluma i priručnika za obuku medicinskih sestara u oblasti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini

U sklopu aktivnosti Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, u četvrtak 9. decembra 2010. godine, na Vlašiću je održan sastanak Ekspertne grupe za pripremu kurikuluma i priručnika za obuku medicinskih sestara u oblasti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Sastanak je dio aktivnosti u realizaciji projektnog cilja B (Osposobljenost ljudskih resursa za pružanje kvalitetnih usluga zaštite mentalnog zdravlja), a očekivani rezultati su akcioni plan za razvoj Kurikuluma za obuku sestrinskog kadra i Priručnika za medicinske sestre. Sastanku su prisustvovali: Gordana Tešanović, Medicinski fakultet Banja Luka; Milka Dančević, Federalni zavod za javno zdravstvo; Nera Zivlak-Radulović, Klinika za psihijatriju Banja Luka; Jasna Vučković, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske; Grabovica Magbula, JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo; Franjić Ivanka, Federalno ministarstvo zdravstva i tim Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

Foto galerija