Održan sastanak ekspertne grupe za izradu standardizirane metodologije rada Povjerenstava za zaštitu osoba s duševnim smetnjama u Federaciji BiH/Komisija za zaštitu lica s mentalnim poremećajima u Republici Srpskoj

U srijedu, 24. novembra 2010., u Federalnom ministarstvu zdravstva u Sarajevu održan je sastanak ekspertne grupe za izradu standardizirane metodologije rada Povjerenstava za zaštitu osoba s duševnim smetnjama u Federaciji BiH/Komisija za zaštitu lica s mentalnim poremećajima u Republici Srpskoj.Sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Psihijatrijske klinike Sokolac te članovi projektnog tima. Ekspertna grupa je formirana s ciljem kreiranja uslova za dugoročnu i održivu utemeljenost prakse mentalnog zdravlja u zajednici putem stvaranja novih i unapređenja postojećih zakonsko-administrativnih i finansijskih mehanizama koji regulišu ovu oblast, te kontrole njihove implementacije putem sistematičnog i redovitog prikupljanja podataka i poduzimanja korektivnih mjera. Jedan od očekivanih rezultata ove komponente predviđa da resorna entitetska ministarstva dobivaju objektivne i pouzdane informcije o poštivanju ljudskih prava korisnika usluga mentalnog zdravlja i uslova u kojima se usluge pružaju, kako bi se poduzele potrebne korektivne mjere.

Intervencije predviđene ovom projektnom komponentom uključuju nekoliko ključnih aktivnosti. Prva od tih aktivnosti je jačanje kapaciteta Komisija za zaštitu osoba sa duševnih smetnjama u FBiH i Komisija za zaštitu lica sa mentalnim poremećajima RS (predviđene zakonima o mentalnom zdravlju), putem razvijanja standardizovane metodologije rada, obuke članova komisija u primjeni metodologije i instrumenta, a sa osnovnim ciljem unapređenja zaštite ljudskih prava korisnika. Na ovom sastanku su usvojeni opisi poslova svakog od članova ekspertne grupe, definisan akcioni plan i rokovi koji se trebaju ispoštovati unutar ekspertne grupe.