Održan sastanak Ekspertne grupe za izradu prijedloga revidirane sistematizacije i opisa poslova u službama mentalnog zdravlja u RS

26. januara 2011. godine u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u Banjaluci, održan je treći sastanak Ekspertne grupe za izradu prijedloga revidirane sistematizacije i opisa poslova u službama mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj. Cilj sastanka je bio da se razmjene razultati prethodnog rada, usaglasi forma po kojoj će se raditi dokumenti sistematizacije i opisa poslova, kao i da se razriješe dileme sa kojima se članovi grupe u svom radu susreću.

Kao jedan od zaključaka ovog sastanka naglašena je potreba za organizovanjem zajedničkog sastanka vođa relevantnih ekspertnih grupa gdje bi se diskutovalo o pitanjima zaštićenog stanovanja i tretmana ovisnosti te usaglasili stavovi o istom i shodno tome planirale buduće aktivnosti grupe. Ekspertna grupa će se ponovo sastati u srijedu, 30.03.2011. godine u 11 časova u sali za sastanke MZSZ.

Sastanku su prisustvovali članovi ekspertne grupe za izradu prijedloga revidirane sistematizacije i opisa poslova u službama mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj i projektnog tima iz kanacalarije u Banja Luci:

  1. dr Amela Lolić, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, vođa stručne radne grupe
  2. Ljubo Lepir, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,član stručne radne grupe
  3. Milena Predojević, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, član stručne radne grupe
  4. dr Branislav Lolić, Fond zdravstvenog osiguranja, član stručne radne grupe
  5. dr Anđa Sušić, Dom zdravlja Doboj, član stručne radne grupe
  6. Sanja Gidumović, Centar za mentalno zdravlje, Dom zdravlja Banja Luka, član stručne radne grupe
  7. Biljana Lakić, Entitetski lider za RS, Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini
  8. Zvjezdana Stjepanović, Projektni asistent za RS, Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini