Održan sastanak Ekspertne grupe za izradu kurikuluma i priručnika za obuku medicinskih sestara u oblasti mentalnog zdravlja u BiH

U ponedjeljak, 21. marta 2011. u Tesliću, održan je 2. sastanak Ekspertne grupe za izradu kurikuluma i priručnika za obuku medicinskih sestara u oblasti mentalnog zdravlja u BiH.

Cilj sastanka je bio da se pregledaju pojedinačni moduli i usvoji nacrt kurikuluma, po kojem će se potom pristupiti izradi priručnika. Kroz radionicu o andragoškim vještinama koja je uslijedila nakon sastanka, a koja je realizovana uz podršku stručnog tima iz Fami-ja, članovi ekspertne grupe su definisali dalje korake u izradi priručnika. U okviru zadataka, Ekspertna grupa je takođe identifikovala teme za koje će se tražiti podrška švicarskih konsultanata. Tokom 3. sastanka, koji je zakazan za kraj maja, planirano je usvajanje konačnog nacrta priručnika za obuku medicinskih sestara.