Održan treći ciklus edukacije za psihologe kroz projekat Samopomoć u mentalnom zdravlju

Sa ciljem osiguravanja dodatnih znanja i iskustava psihologa zaposlenih u centrima za metalno zdravlje iz cijele Bosne i Hercegovine a koja su potrebna za formiranje i rad grupa samopomoći korisnika usluga mentalnog zdravlja, u Banjoj Luci je održan treći ciklus edukacije za psihologe. Uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnog ministarstva zdravstva, Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini ostvario je saradnju sa Institutom za mentalno zdravlje u Beogradu koji je na edukaciji obezbijedio prisustvo ekspertica sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju grupa samopomoći dr Svetlane Zdravković i dr Nataše Ljubimirović.

Učesnike su pozdravili i dr Milan Latinović ispred Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, dr Goran Čerkez ispred Federalnog ministarstva zdravstva i direktorica Projekta mentalnog zdravlja u BiH Dženita Hrelja Hasečić.

Doktorica psihologije, jungijanska analitičarka i specijalista medicinske psihologije dr Svetlana Zdravković, u svom kliničkom radu između ostalog, radi sa snovima i aktivnom imaginacijom koristeći kreativne načine rada sa psihološkim predstavama.

„Učesnici su imali priliku u ova dva dana da se upoznaju sa teorijskim konceptima o aktivnoj imaginaciji i kroz praktičan rad sa glinom i mandalama što značajno može doprinijeti radu grupa samopomoći" navela je Irina Puvača, liderica komponente 2 Projekta mentalnog zdravlja u BiH.

Specijalista psihijatrije i doktorica nauka Fakulteta političkih nauka smjera socijalne psihijatrije, na Institutu za mentalno zdravlje koja radi na Kliničkom odjeljenju za djecu i adolescente dr Nataša Ljubimirović, predstavila je dobre prakse iz svog dugogodišnjeg rada sa korisnicima iz oblasti grupa samopomoći, postavke grupnog rada u zajednici i sa učesnicima razvila akcione planove u cilju održivosti postojećih grupa.

U okviru projekta Samopomoć u mentalnom zdravlju, do sada je u centrima za mentalno zdravlje uspostavljeno 25 grupa samopomoći koje su uključile preko 160 korisnika. U predstojećim mjesecima profesionalci u centrima za mentalno zdravlje će nastaviti rad sa korisnicima u grupama uz podršku monitoring tima ispred partnerskih udruženja psihologa. Po završetku projekta očekuje da će korisnici u grupama samopomoći u perspektivi biti osnaženi da i samostalno vode i održavaju grupe, a psiholozi će nastaviti pružati ovu uslugu različitim grupama korisnika usluga mentalnog zdravlja.

Tri partnerska udruženja psihologa iz BiH, Društvo psihologa Brčko distrikta BiH, Društvo psihologa Republike Srpske i Društvo psihologa u Federaciji BiH već duže od godinu dana zajedno implementiraju projekat "Samopomoć u mentalnom zdravlju” uz podršku Projekata mentalnog zdravlja u BiH.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, implementira Asocijacija XY uz podršku Vlade Švicarske.

Galerija slika