Održan II sastanak Ekspertne grupe za izradu minimalnog seta indikatora za prikupljanje podataka u mentalnom zdravlju u BiH

Drugi sastanak Ekspertne grupe za izradu minimalnog seta indikatora za prikupljanje podataka u mentalnom zdravlju, održan je 16. i 17. marta 2011. godine na Mrakovici.

Tokom prvog dana sastanka dogovorene su pojedinosti o daljem radu na kreiranju setu indikatora, te uspostavljanju informacionih sistema u oblasti praćenja mentalnog zdravlja i izradi informatičkog softvera. Drugog dana sastanka ekspertna grupa je radila na izradi meta baze podataka. Ovom prilikom su takođe usvojene teme predložene za predavanja od strane švicarskih konsultanata, te predložen plan studijske posjete.

Sljedeći sastanak ekspertne grupe zakazan je za kraj aprila i održaće se u Brčkom