Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja

Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar/listopad, obilježava se i ove godine u Bosni i Hercegovini, koja je, po mnogim pokazateljima, vodeća u reformi mentalnog zdravlja na nivou zajednice u regiji.

Ove godine ovaj dan je nazvan „Mentalno zdravlje i starije osobe", čime se žele naglasiti činjenice da je današenje stanovništvo, kako u svijetu tako i kod nas, sve starije, da je to doba koje prate i različiti mentalni poremećaji koji nisu uobičajeni pratioci starenja, kao što su demencija, Alzheimer ili depresija, te da je veoma značajna podrška bliže okoline i cjelokupnog društva starijim ženama i muškarcima kako bi im se vratilo često izgubljeno poštovanje, poboljšao kvalitet života i omogućilo zdravo starenje. Federalno ministarstvo zdravstva, u suradnjji sa Projektom mentalnog zdravlja u BiH – Asocijacije XY koji finansira Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC), na ovaj dan je bilo u posjeti Centru za mentalno zdravlje Vogošća, gdje je uz druženje sa osobljem Centra i korisnicima usluga mentalnog zdravlja naglašena podrška koja se kontinuirano pruža centrima za mentalno zdravlje u zajednici, koje primjenjuje inovativne tehnike usmjerene na oporavak osoba sa mentalnim poteškoćama, među kojima su sve starosne skupine. Isto tako, na inicijativu i u organizaciji mladih Treće sarajevske gimnazije održava se i veoma bogat edukativno-umjetnički program u prostorijama ove škole posvećen mentalnom zdravlju gdje su prikazani rezultati ankete provedene među građanima Sarajeva o značenju mentalnog zdravlja, rezultati istraživanja o simptomima profesionalnog sagorijevanja u kolektivu ove škole, istaknut je značaj sporta i drugih zdravih životnih navika u održavanju mentalnog zdravlja i prevenciji mentalnih oboljenja uz razgovor sa stručnjacima u oblasti prevencije ovisnosti.

U Sarajevu u večernjim satima održana je još jedna manifestacija, događaj nazvan „Moć/noć stigme" u art kinu Kriterion u 18.00 sati, u organizaciji Udruženja PROI u suradnji sa partnerskim organizacijama iz Sarajeva, Zenice, Goražda i Visokog, koji realiziraju kampanju „Otvori um, otvori vrata". U okviru ovog događaja dva korisnika ovih udruženja su sa publikom podijelili svoja iskustva sa stigmom i diskriminacijom zbog problema sa mentalnim zdravljem, a kroz razgovor sa mentalnozdravstvenim profesionalacima, korisnicima usluga mentalnog zdravlja i publike o iskustvima mentalnog poremećaja, tretmana i oporavka, daje se doprinos uklanjanju stigme vezane za ova oboljenja i širenju mentalnozdravstvene pismenosti. U narednim danima Federalno ministarstvo zdravstva, u suradnji sa Projektom mentalnog zdravlja u BiH, takođe planira poseban događaj sa osobljem i korisnicima Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo, koji će ponovo skrenuti pažnju na važnost pitanja vezanih za starije osobe, kao što su promjena percepcije starijih ljudi u društvu kao onih koji predstavljaju teret i u čijem zdravlju više nisu moguća poboljšanja, potreba da se uvaži njihov raniji i sadašnji doprinos društvu, te s tim povezano smanjenje stigme i predrasuda koji postoje prema ovim osobama, kao i potreba pružanja adekvatne zdravstvene zaštite i promocije zdravog starenja kroz druženje, aktivnosti i podršku okoline. Centar za mentalno zdravlje Tuzla je 9. 10. započeo obilježavanje ovog dana svečanim otvaranjem svojih prostorija obnovljenim uz podršku Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) kroz Projekat mentalnog zdravlja, kojem su prisustvovali pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez i predstavnik Ambasade Švicarske u BiH, gospodin Reto Nigg.

Centar za mentalno zdravlje Tuzla je u novim prostorijama započeo trodnevno obilježavanje ovog dana kroz niz aktivnosti. Program dana otvorenih vrata CMZ Tuzla imao je izrazito veliku podršku medija pretežno sa područja Tuzlanskog kantona i uspješno je realiziran posjetama korisničkim i nevladinim organizacijama Fenix, Svjetlost, Naš glas, Stećak. Nevladine organizacije: Vive žene, Snaga žene, Amica Educa, UHD Prijateljice sa kojima je potpisan i Protokol o suradnji. Sve aktivnosti implementirane su uz podršku Projekta mentalnog zdravlja u BiH kojeg finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Svjetski dan mentalnog zdravlja na prigodan način obilježili su i centri za mentalno zdravlje i udruženja korisnika i u drugim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Foto galerija

Više o događajima na linkovima ispod:
- Sarajevo
- Zenica
- Zenica 2
- Visoko
- Tuzla