Nakon predstavljanja Smjernica o etičkom izvještavanju o mentalnom zdravlju: Kvalitet medijskih izvještaja o mentalnom zdravlju će biti unaprijeđen

„Etičko izvještavanje o mentalnom zdravlju" naziv je dokumenta koji je uz stručni angažman multidisciplinarne grupe eksperata i korisnika usluga u oblasti mentalnog zdravlja u proteklom periodu predstavljen na edukativnim radionicama o izvještavanju u oblasti mentalnog zdravlja, gdje su učešće uzeli profesionalci u oblasti mentalnog zdravlja i predstavnici i predstavnice medijskih kuća iz Bosne i Hercegovine. Dokument je kreiran sa ciljem razvijanja kulture etičkog izvještavanja u novinarstvu i pravilnog informisanja u ovoj zdravstvenoj oblasti.

Prema navodima prim. dr Gorana Čerkeza iz Federalnog ministarstva zdravstva, mediji su jedna od najvažnijih karika u cjelokupnom procesu smanjenja stigme prema osobama sa duševnim problemima.

„Uloga medija je velika, kako u procesu prepoznavanja važnosti očuvanja mentalnog zdravlja za stanovništvo kao teme za izvještavanje tako i u korektivnom smislu za sve ono što mi radimo na tom polju i što pokušavamo da podignemo na jedan visoko nivo. Način na koji se koriste riječi, govor i činjenice u medijskom izvještavanju predstavlja prvi uvjet smanjenja diskriminacije prema osobama sa mentalnim poteškoćama ali i njihovim porodicama. Publikacija o etičkom izvještavanju koja je predstavljena, trebala bi doprinijeti smanjenju stigme i boljem izvještavanju ali i boljem shvatanju mentalnog zdravlja", kazao je Čerkez.

„Ovo je dobar trenutak da se zajednički mijenjamo i mi koji smo iz zdravstvenog sistema i mediji. Cilj nam je da kreiramo koaliciju koja će mijenjati sliku o mentalnom zdravlju. Jer, problemi u mentalnom zdravlju mogu se svakom dogoditi. Svi smo podložni vanjskim uticajima, različito doživljavamo svijet oko sebe, svako se na drugačiji način nosi sa problemima i izazovima u svakodnevnom životu", pojasnio je Goran Čerkez.

Prema mišljenju dr. Milana Latinovića iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ovakav tip radionice je rijedak i specifičan. Ne samo u oblasti zdravstva već i u ostalim sektorima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

„Na jednom mjestu, za jednim stolom okupiti zdravstvene profesionalce, ljude iz institucija koji učestvuju u kreiranju politika i strategija i novinare koji su vrlo važna karika jer praktično izvještavaju i informišu stanovništvo o sadržajima iz zdravstvene oblasti, zahtjevan je posao sa krajnjim ciljem unaprijeđenja saznanja i informisanja svih građana. Fokus sastanka su osobe sa mentalnim bolestima i problemima jer oni jesu najugroženiji dio našeg društva", kazao je Latinović.

„Radna grupa koja je imenovana od strane nadležnih ministarstva zdravlja a koju su činili stručnjaci iz oblasti zdravstva, žurnalistike, pravnici i univerzitetski profesori, kreirala je priručnik koji je namijenjen i zdravstvenim radnicima i medijima. Sigurno će biti koristan alat u budućem izvještavanju po pitanju mentalnih bolesti. Nadam se da će ovo biti nastavak jedne kvalitetnije i bolje saradnje između zdravstvenih radnika, zdravstvenih sistema i medija i predstavnika sredstava informisanja a sve sa ciljem da bude bolje osobama sa mentalnim poremećajima i bolestima", kazao je Latinović.

Novinarka Tatjana Mizdrak kaže da će smjernice o etičkom izvještavanju o mentalnom zdravlju najviše koristiti novinarima i zdravstvenim profesionalcima.

„Vrijeme je da upoznamo jedni druge, da shvatimo jedni druge, uočimo mane, uočimo vrline, i da izvučemo jedni od drugih ono najbolje. Smjernice su izuzetno dobar dokument. Novinari će možda pomisliti da nemaju vremena pročitati dokument od 90 strana u okviru svakodnevnih obaveza ali neko ko želi da piše tekst ili da radi emisiju u njemu će naći potrebna objašnjenja. Smjernice su sveobuhvatan dokument i daju odgovore na mnoga pitanja kada je u pitanju izvještavanje o mentalnom zdravlju", kazala je Mizdrak i dodala da će dokument biti od koristi i studentima. „Smjernice će olakšati praksu i rad onima koji tek ulaze u novinarske vode. Pomoći će im da ne prave greške. Imaće mogućnost da zahvaljujući smjernicama preskoče te greške i da na pravilian način uđu u priče o stigmi i anti stigmi u oblasti mentalnog zdravlja".

Novinar Almir Panjeta smatra da je etičko izvještavanje u medijima važno kada se govori o svim temama, a posebno kada su u pitanju teme vezane za mentalno zdravlje.

„Da bi novinari izvještavali adekvatno, potrebno je da imaju dobru komunikaciju sa stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja ali i korisnicima usluga. Za tu komunikaciju potrebne su i adekvatne smjernice kako bi doprinijeli afirmaciji mentalnog zdravlja i smanjenju stigme. Medijski izvještaji nažalost, nerijetko doprinose stigmatizaciji, iako u većini slučajeva novinari nemaju tu namjeru. Do toga dolazi zbog nedovoljnog poznavanja teme. Vjerujem da će većina novinara koji žele unaprijediti kvalitet svog rada prihvatiti smjernice i zbog toga je veoma bitno da im budu dostupne", kazao je Panjeta.

Smjernice o etičkom izvještavanju o mentalnom zdravlju biće dostupne i na web stranicama Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine RAK.

Galerija fotografija

Ćiriličnu verziju dokumenta "Smjernice o etičkom izvještavanju o mentalnom zdravlju" možete preuzeti na slijedećem linku:

http://www.mentalnozdravlje.ba/smjernice-o-etickom-izvjestavanju-o-mentalnom-zdravlju