Mentalno zdravlje žena u Bosni i Hercegovini: kako ga možemo unaprijediti?

Direktorica Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, Dženita Hrelja Hasečić, učestvovala je na Okruglom stolu "Mentalno zdravlje i žene” održanom u Tuzli, 12. 10. 2017. godine, koju je organizirala Amica Educa iz Tuzle, u ugodnom ambijentu Galerije "Ismet Mujezinović”. Ona se u svom predavanju osvrnula na ključne socijalne odrednice mentalnog zdravlja i mentalnih poremećaja žena u Bosni i Hercegovini, te naglasila potrebu da mentalno zdravlje žena razumijeva iz perspektive životnih tokova žene i na taj nači unaprijedi njegova zaštita, preveniraju teži poremećaji i poboljša kvalitet usluge mentalnog zdravlja koja podrazumijeva individualizirani pristup korisnicima. Unapređenje i proširenje usluga mentalnog zdravlja koje uvažavaju potrebe korisnika i korisnica, koje su i rodno specifične jedan je od ciljeva Projekta mentalnog zdravlja u BiH koji od 2010. godine provodi Asocijacija XY iz Sarajeva u uskoj saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a koji podržava Vlada Švicarske.

Kroz ovakav rad pruža se podrška jačanju i unapređenju rada centara za mentalno zdravlja u BiH, među kojima je svakako i Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Tuzla. Načelnik ovog centra, dr. Zlatko Kalabić, spec. psihijatrije, na Okruglom stolu predstavio je rad CMZ-a, s fokusom na preventivni, promotivni, terapijski i socioterapijski rad u zajednici, u čemu ovaj centar ima zapažene uspjehe. Selma Aličić, direktorica organizacije Amica Educa, dala je pregled rada ove organizacije i istakla najveće psihosocijalne probleme njihovih korisnika, među kojima je veliki procenat žena, koje tretiraju stručnjaci i stručnjakinje ove organizacije, kao i edukativne aktivnosti u oblasti ravnopravnosti spolova, u cilju smanjenja problema koji proizilaze iz specifičnog položaja žena u našem društvu. Nakon predavanja uslijedila je veoma zanimljiva i živa diskusija, jer su učesnice događaja, među kojima je bilo najviše predstavnica pomagačkih profesija, željele dati svoj doprinos razgovoru na ovu temu.

Ovakav događaj je značajan i po tome što predstavlja rijetku priliku da se u javnosti govori o mentalnom zdravlju i problemima mentalnog zdravlja žena, koje ima svoje specifičnosti i za koje je neophodno razumijevanje i uvažavanje društvenog konteksta, a što je i u fokusu rada Projekta mentalnog zdravlja u BiH.