Madridska deklaracija – rad s pacijentima i pružaocima njege

Madridska deklaracija – rad s pacijentima i pružaocima njege 1. Zakonodavstvo, politika i klinička praksa relevantni za živote i njegu ljudi s duševnim poremećajima treba da budu razvijeni u saradnji s korisnicima i pružaocima njege.
2. Internacionalna zajednica mentalnog zdravlja treba da traži i pozitivno odgovori na prilike i potrebu za podržavanjem razvoja korisničkih organizacija i organizacija pružalaca njege....

Preuzmi dokument