Korisnici usluga mentalnog zdravlja prošli treninge govorništva u cilju smanjenja stigme i diskriminacije u lokalnim zajednicama

Osnažena grupa korisnika usluga mentalnog zdravlja sa ciljem njihovoguključivanja u sve oblasti društvenog i ekonomskog života svoje zajednice, umanjenjem diskriminacije i stigme prema njima i njihovim porodicama, rezultat je treninga govorništva koji realizuje Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini Asocijacije XY već dvije godine.

Prema riječima liderice na Projektu mentalnog zdravlja Zvjezdane Stjepanović, prvi ciklus treninga završen je 2016. godine sa grupom od 10 korisnika koji su svoju ličnu priču pozitivnog oporavka dijelili sa različitim grupama.

„Te grupe su najčešće ispoljavale diskriminatorna ponašanja prije slušanja ličnih priča, a nakon toga su uticali na pozitivne promjene. Dali su podršku u osnaživanju korisnika usluga mentalnog zdravlja i tretmanu kojem su ljudska prava primat", pojasnila je Stjepanović.

S jednakom misijom Projekat je započeo trening govorništva 2018. godine sa grupom od 14 korisnika preporučenih iz centara za mentalno zdravlje i korisničkih udruženja.

„Nakon niza radnih sastanaka i prilagođavanja validiranog programa edukacije kanadske komisije mentalnog zdravlja, održani su blokovi od 3 dvodnevne radionice na temu stigme i antistigma programa, tokom kojih su se korisnici međusobno zbližavali kroz formu kratkih vježbi. Nakon toga, slijedi blok sesija na kojima se radi na izradi lične priče svakog korisnika. Korisnici su ohrabrivani da se punopravno i aktivno uključe u diskusiju i rad grupe tako da su, između ostalog, svi učesnici u kratkom obraćanju predstavili nekog drugog člana grupe. Na ovaj način učesnici su polako ohrabrivani za javno obraćanje. Između radionica odvijala se komunikacija emailom i telefonom a sve u cilju konstrukcije autentične lične priče snažnih poruka nade i oporavka" kazala je Stjepanović.

Budući govornici su imali i susret i sa vanjskim predavačima, dokazanim stručnjacima u ovoj oblasti ali i govornicima iz prve generacije treninga. Predavanje u formi primjera dobrog oratora sa diskusijom nakon govora održala je advokatica Milica Karadža, a predavanje na temu pričanja lične priče u medijima – teorija i vježba, održala je novinarka Ljiljana Preradović. Predavanja vršnjačkog tipa, odnosno svoje lične priče oporavka i iskustva edukacije u ovom polju, sa novom grupom edukanata, podijelili suĐorđe Basta i Miroslav Jovanović iz Banjaluke.

Krajem novembra biće održan posljednji blok treninga govorništva sa vježbama edukanata u dijeljenju svoje lične priče oporavka pred malom nepoznatom grupom publike i povratnim informacijama koje će uslijediti nakon vježbe.

„Posebnost ove grupe polaznika treninga govorništva je opuštena atmosfera i pozitivna radna dinamika koja nagovještava uspjeh, ne samo u polju provođenja aktivnosti ličnog kontakta u okviru šireg antistigma programa Projekta, već i u oblasti zagovaranja prava na bolje uslove života i generalni tretman korisnika. Navedeno su i sami korisnici potvrdili usmenom i pismenom evaluacijom ocijenivši cijeli proces pozitivno", navodi Zvjezdana Stjepanović.