Komisija za praćenjenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojila nova znanja u oblasti ljudskih prava

„Strategije i politike iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja", „Zaštita prava pacijenata s posebnim osvrtom na prava osoba sa duševnim smetnjama", „Pravilnik o radu Komisije za zaštitu lica sa mentalnim poremećajima i ostali propisi iz oblasti zdravstva relevantni za rad Federalne komisije", „Principi rada Komisija i obaveze ustanova prema Federalnoj Komisiji", „Deset koraka za monitoring prava osoba sa duševnim smetnjama", „Nadzor nad poštivanjem prava osoba sa duševnim smetanjama-WHO Toolkit, 2017."- neke su od tema kroz koje su na dvodnevnoj edukaciji u oblasti ljudskih prava prošli članovi Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama u Federaciji Bosne i Hercegovine u novom mandatu, za naredne četiri godine.

Prema riječima pomoćnika federalnog ministra zdravstva Gorana Čerkeza, Komisija u prethodnom mandatu je dala značajan doprinos u unaprijeđenju usluga u ustanovama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja.

„Došli smo do kraja mandata jedne komisije. Edukacija je organozovana kako bi se podigao nivo znanja članova Komisije, kako bi članovi komisije iz prethodnog mandata prenijeli iskustva članovima sa novim mandatom, a sve sa ciljem nastavka rada i kontinuiteta rada. Komisija će raditi u multidisciplinarnom sastavu psihologa, psihijatara, socijalnog radnika, medicinske sestre, pravnika i korisnika usluga. To su dvije komisije od po 6 članova, dva tima koji će obilaziti ustanove koje pružaju usluge iz oblasti zaštite mentalnog zdravlja" kazao je Čerkez.

„Naš cilj je da kroz Komisiju podignemo kvalitet usluga u oblasti zaštite mentalnog zdravlja jer je to u velikoj mjeri poštovanje ljudskih prava, u velikoj mjeri je pitanje socijalne skrbi i u tom kompletnom kontekstu ova Komisija razmatra i tehničke uvjete, i kako ljudi žive i kako se hrane i kakvu sinergiju imaju sa uslugama koje dobijaju", pojasnio je Čerkez.

Član komisije dipl. iur Ervin Mujkić, smatra da je edukacija bila korisna kako za članove komisije koji su po prvi put imenovani, tako i za one koji više nisu u mandatu.

„Važno je da se upoznamo sa sistemom ljudskih prava, principima i standardima ljudskih prava, principima monitoringa ljudskih prava, metodologijom rada Komisije. Ništa manje nije važna razmjena naših neposrednih i ličnih iskustva koja smo stekli u četverogodišnjem mandatu obilazeći mnoge ustanove na terenu. Također, tu smo da razmjenom tih iskustava neke svoje postupke korigujemo i da utvrdimo da li smo mi pravili neke greške u koracima kada smo radili. I da istaknemo to što je dobro! Kroz razmjenu iskustava najbolje je doći do konkretnih prijedloga za budući rad i to je ono što smo svi očekivali od jedne ovakve obuke", kazao je Mujkić.