Jačanje kapaciteta udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja i razvijanje vještina zagovaranja16. i 17. septembra 2011. u okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH te specifičnog cilja D – Ojačani kapaciteti za borbu protiv stigmatizacije i diskriminacije vezanih za mentalne poremećaje i komponente jačanja kapaciteta udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja i razvijanja vještina zagovaranja, u Ključu je održana edukacija članova udruženja „Tunel" iz Ključa. Na dvodnevnoj edukaciji 20 korisnika usluga mentalnog zdravlja prošlo je edukaciju iz oblasti pisanja projekata, stresa i upravljanja stresom.