Instrumentarij za evaluaciju programa namijenjenih smanjenju stigme prema duševnim oboljenjima

Instrumentarij za evaluaciju programa namijenjenih smanjenju stigme prema duševnim oboljenjima nstrumentarij je namijenjen onima koji rade na smanjenju stigme prema duševnim oboljenjima. To se odnosi na ljude s poremećajima, članove njihovih obitelji, te druge grupe...

Preuzmi dokument