Edukativni materijal Koronavirus, informator i savjetnik za policijske službenike, dostavljen sigurnosno obavještajnim agencijama u Bosni i Hercegovini

Informator „Koronavirus, informator i savjetnik za policijske službenike" naziv je edukativnog materijala u okviru preventivnih aktivnosti koje JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP Kantona Sarajevo"provodi na terenu prema svojim korisnicima i korisnicama, a čija je izrada u tiražu od tri hiljade primjeraka realizovana kroz Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

„U Informatoru su sadržane osnovne informacije o COVID- 19 sa naglaskom na profilaksu i samozaštitu na radu uz navedene 24 satne kontakte zdravstveno - psihološkog savjetovališta JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP Kantona Sarajevo". Navedene informacije u Infomatoru su naročito važne u kriznim situacijama. U vrijeme vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 policijski službenici i zaposlenici u sektoru sigurnosti izloženi su situacijama visokog rizika što svakako može uticati na njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Materijal „Koronavirus, informator i savjetnik za policijske službenike" je u svojoj digitalnoj i fizičkoj verziji dostavljen sigurnosno obavještajnim agencijama u Bosni i Hercegovini i Psihološkom kabinetu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUPa Kantona Sarajevo. Ovim putem zahvaljujemo se Projektu mentalnog zdravlja u BiH koji nam je omogućio izradu navedenog materijala", saopćeno je iz ove ustanove.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.