Edukacija Komisija za zaštitu lica s mentalnim poremećajima Republike Srpske

Po pozivu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (MZSZRS), uz podršku Projekta mentalnog zdravlja u BiH (PMZBiH), u periodu 22.-24.11.2012. godine, u Hotelu „Monument" na Mrakovici kod Prijedora održana je obuka za članove Komisija za zaštitu lica sa mentalnim poremećajima Republike Srpske, koje su rješenjem ministra zdravlja, prof. Dr Ranka Škrbića, imenovane krajem 2011. godine.

Ove Komisije su dio implementacije Zakona o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima (2004), te se imenuju po drugi put od donošenja Zakona, a od 2009. godine su i sastavni dio Strategije mentalnog zdravlja Republike Srpske (2009-2015). Imenovani su predsjednici i 4 člana Komisija za tri područja (Banja Luka, Doboj i Istočno Sarajevo), kao i njihovi zamjenici (ukupno 30 osoba). U svakoj Komisiji predsjednik ili njegov zamjenik je psihijatar/neuropsihijatar, dok su članovi/zamjenici članova psiholog, socijalni radnik, predstavnik lokalne zajednice i član korisničkog udruženja. Obuka na Mrakovici imala je za cilj upoznavanje sa metodologijom rada Komisija uz praktično uvježbavanje predočenih znanja. Na edukaciji je bio i pomoćnik ministra, Prim. dr Milan Latinović, koji je aktivno učestvovao u ovoj obuci. Edukatori su bili gosp. Nikola Dvizac iz MZSZRS, koji je predočio domaću legislativu iz ove oblasti, kao osnove zakonskih aktivnosti Komisije (Pravilnik o njenom radu), dr Biljana Lakić, entitetski lider i Koordinatorka za mentalno zdravlje Republike Srpske, koja je upoznala prisutne sa međunarodnim okvirima vezanim za zaštitu lica sa mentalnim poremećajima, kao oružja borbe protiv stigme, mr Tatjana Popović, entitetski lider, koja je iznijela 10 koraka monitoringa ljudskih prava, kao osnove rada Komisija na terenu, te Prim. dr Mirjana Đerić, neuropsihijatar i Aleksandra Pušonja, psiholog, obje članice ekspertne grupe (i nekih od Komisija), koje su predstavile novonačinjeni Priručnik za rad Komisija za zaštitu lica sa mentalnim poremećajima, ali i metodologiju rada i standardizovane upitnike za Komisije za primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, usklađene prema međunarodnim standardima.

U sklopu praktičnog dijela obuke, održana je grupna vježba po grupama u Psihijatrijskoj službi Opšte bolnice Prijedor i Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Prijedor. Naša ustanova je ostavila izuzetan dojam na sve članove Komisije od samog početka njihove posjete. Do kraja obuke smo imali priliku teorijski i praktično raditi na izradi Izvještaja o posjeti, te načiniti Poslovnik o radu Komisije i Plan aktivnosti/posjeta za 2013. godinu, u kojoj će podršku rada Komisija dodatno pružati i Projekat mentalnog zdravlja u BiH, kroz projektnu liniju komponente D. Cilj tih posjeta je da se sagleda realno stanje prvenstveno u bolničko-stacionarnom sektoru, uz presijek dijela stanja u Centrima za zaštitu mentalnog zdravlja, u Republici Srpskoj. Logističku podršku održavanju ove važne i kvalitetne obuke cijelo vrijeme pružali su mr Zvjezdana Stjepanović, projektni službenik i Dragan Amidžić, administrator, iz banjalučke kancelarije PMZBiH. Ova obuka je bila novo iskustvo za mene, a imenovanje za predsjednika Komisije za područje Istočnog Sarajeva je izuzetna čast, te sam radostan da i Dom zdravlja, uz kontinuiranu podršku Direktorice, ima učešća u ovoj značajnoj aktivnosti Ministarstva.

Foto galerija

Izvještaj sačinio:
Dr Goran Račetović, specijalista psihijatrije
Dom zdravlja-Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Prijedor
Predsjednik Komisije za zaštitu lica sa mentalnim poremećajima za područje Istočnog Sarajeva