Edukacija iz koordinirane brige – započeo trening trenera/ica

Koordinirana briga („case management”) je oblik liječenja, odnosno oblik medicinske prakse, koji se u odnosu na tradicionalni pristup liječenju psihičkih bolesti, koji je obuhvaćao biološko i psihološko funkcioniranje osobe, obraća i trećoj, ne manje važnoj komponenti, socijalnom funkcioniranju.

U cilju uvođenja ovog pristupa za korisnike sa kompleksnim i multiplim potrebama, u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini započela je edukacija profesionalaca u mentalnom zdravlju u oblasti koordinirane brige. Formiran je i zvanično imenovan multidisciplinarni tim budućih trenera/ica sastavljen od dvadeset jedne osobe sa dokazanim iskustvom u dizajniranju i isporuci edukativnih sadržaja, od kojih je deset sa područja Federacije BiH, deset iz Republike Srpske i jedna iz Brčko Distrikta. Nakon treninga trenera/ica slijedi serija regionalnih treninga koji će obuhvatiti sve centre za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini. Tri stručnjakinje koje su bile polaznice edukacije iz ove oblasti u ranijim projektima provedenim uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije pripremile su Plan i program iz koordinirane brige, kao i Priručnik po kojem će se provesti edukacija.

Plan i program se sastoji od šest nastavnih modula, među kojima su uvodni modul u kojem su predstavljeni pojmovi, praksa i teorija, zatim uključivanje i procjena korisnika; procjena rizika; planiranje brige, realizacija tretmana i korištenje resursa u zajednici; rana intervencija i prevencija relapsa i timski pristup u mentalnom zdravlju, kao i dio u kojem se obrazlaže značaj uvođenja rodne perspektive u koordiniranu brigu, budući da je rod, odnosno rodnost prepoznata kao jedna od najvažnijih socijalno-kulturalnih odrednica mentalnog zdravlja. Krajem februara održan je prvi trening trenera/ica na kojem su obrađeni početni moduli edukacije kroz predavanja i praktični rad.