Dženita Hrelja Hasečić

Direktorica Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini