Donirano 100 setova za okupacionu terapiju ustanovama za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, a u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Zenici i Visokom medicinskom školom u Prijedoru, u proteklom periodu organizovana je edukacija iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju za medicinske sestre i tehničare iz ustanova mentalnog zdravlja u BiH. Sastavni dio edukacije je i praktična primjena okupacione terapije u radu sa pacijentima i korisnicima u matičnim ustanovama polaznika edukacije, i u tu svrhu,nabavljeno je stotinu bazičnih setova za okupacionu terapiju u mentalnom zdravlju, namijenjenih za ustanove iz kojih dolaze polaznici edukacije. Nakon opsežne procedure tenderske nabavke bazičnih setova za okupacionu terapiju 100 setova je raspoređeno na 81 instituciju (Federacija BiH: 57 paketa je podjeljeno na 37 CMZ-ova i 12 socijalnih ustanova, psihijatrijskih klinika i odjela i zavoda za bolesti ovisnosti; Republika Srpska: 43 paketa na 22 CMZ-a i 10 socijalnih ustanova, gerontoloških centara, psihijatrijskih klinika i odjela i zavoda za rehabilitaciju.)

Sadržaj jednog bazičnog seta materijala za okupacionu terapiju u mentalnom zdravlju se sastoji od potrošnog materijala i sredstva za rad i to: opreme za slikanje na papiru, opreme za obradu drveta, materijala za modeliranje, slikanje, izradu nakita, domaćinstvo, dekupaž, pletenje, vezenje, društvene i edukativne igre.

Kako navodi šef Sociomedicinskog sektora unutar JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba „Drin" Muris Salčinović, od 470 korisnika ove ustanove 200 je uključeno u razne vidove okupacionih tretmana.

„U samom Zavodu se provode okupacioni tretmani. Pokušavamo na što raznovsnije načine animirati naše korisnike jer oni provode 24 sata u Zavodu. U Zavodu boravi 30 korisnika koji su maloljetni tako da ćemo iz ove donacije moći svima njima prilagoditi određene stvari za rad kao što su igrice, kocke i didaktički materijal" kazao je Salčinović, i dodao da će ova donacija sigurno pomoći da Zavod upotpuni asortiman okupacionih radnji i aktivnosti kroz radionice.

Korištenjem setova za primjenu okupacione terapije, omogućiti će se supervizijsko praćenje napretka studenata u primjeni okupacione terapije na radom mjestu, a ujedno i praćenje procesa oporavka korisnika usluga.

Prema mišljenju direktora JU Dom zdravlja Jajce Nisveta Hrnjića Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini dao je veliki doprinos kada je u pitanju ovaj zdravstveni sektor. „Federalno ministarstvo zdravstva i Asocijacija XY pokazali su svoj profesionalizam i učinili veliki korak kada je u pitanju reforma zdravstvenog sistema u oblasti mentalnog zdravlja. Posebno bih istaknuo naše prijatelje Švicarce. Vlada Švicarske je pokazala da je veliki prijatelj Bosne i Hercegovine i da razumije naše probleme. Podrška koju pružaju zdravstvenom sektoru i oblasti mentalnog zdravlja je neprocjenjiva." kazao je Hrnjić.

„U naš Centar dolazi veliki broj korisnika kojima je indiciran vid okupacione terapije. Imamo namjeru napraviti manje grupe korisnika unutar kojih će se primjeniti znanje stečeno na edukaciji iz okupacione terapije i praktično iskoristiti materijali koji su nam stigli kao donacija. Moram napomenuti da je dijagnostički ali i terapijski pristup individualan za svakog našeg korisnika", istakao je Halilović.

Zahvalnica Tima CMZ Vitez još jedan je od pokazatelja važnosti ove donacije: „Poštovani, zahvaljujemo Vam na materijalima koje ste donirali našoj ustanovi za potrebe primjene okupacione terapije. Klijenti su oduševljeni i sretni, uposlenici također".

„Donacija koju smo dobili kroz Projekat mentalnog zdravlja mnogo znači našoj bolnici na Sokolcu i odjeljenju za okupacionu terapiju. Materijal je kvalitetan i raznolik. U ime svih nas izražavam zahvalnost našim prijateljima iz Švicarske Ambadsade koji nam kroz Projekat mentalnog zdravlja uveliko pomažu" kazala je direktorica JU Psihijatrijske klinike „Sokolac" Biljana Renovica Cvijetić.

Glavni medicinski tehničar JU Psihijatrijske klinike „Sokolac" Vladan Grubačić koji je prošao edukaciju iz okupacione terapije mišljenja je da je ova edukacija mnogo pomogla timu bolnice.

„Ranije sam smatrao da je radna terapija vrijeme od par sati gdje bismo animirali pacijenta, jednostavno da mu ne bude dosadno. Što nije suština radne terapije. Edukacija nam je pomogla da shvatimo da prije ulaska u okupacionu terapiju treba uraditi i individualnu procjenu na osnovu koje se određuje šta osoba može i treba da radi na okupacionoj terapiji. Edukacija nam je svima proširila vidike i zahvalni smo na prilici da budemo dio programa zbog naših pacijenata prije svega", kazao je Grubačić.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministrastvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Spisak ustanova koje su dobile donaciju

Federacija Bosne i Hercegovine:

DZ/CMZ Banovići, DZ/CMZ Bihać, DZ/CMZ Bužim, DZ/CMZ Cazin, DZ/CMZ Goražde, CMZ/DZ Gračanica, DZ/CMZ Gradačac, DZ/CMZ Kakanj, DZ/CMZ Kiseljak, DZ/CMZ Ključ, DZ/CMZ Konjic, DZ/CMZ Ljubuški, CDZ/CMZ Maglaj, DZ/CMZ Mostar, DZ/CMZ Stari Grad Mostar, DZ/CMZ Odžak, DZ/CMZ Olovo, DZ/CMZ Orašje, DZ Kantona Sarajevo-DZ/CMZ Centar, DZ Kantona Sarajevo-DZ/CMZ Hadžići, DZ Kantona Sarajevo-DZ/CMZ Ilijaš, DZ Kantona Sarajevo-DZ/CMZ Vogošća, DZ/CMZ Ilidža, DZ/CMZ Srebrenik, DZ/CMZ Stolac, DZ Tešanj, DZ/CMZ Tomislavgrad, DZ/CMZ Travnik, DZ/CMZ Tuzla, DZ/CMZ Velika Kladuša, DZ/CMZ Visoko, DZ/CMZ Vitez, DZ/CMZ Zavidovići, DZ/CMZ Zenica, DZ/CMZ Žepče, DZ/CMZ Živinice, DZ/CMZ Jajce, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovici Fojnica, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica «Drin» Fojnica, Kantonalna bolnica "Dr.Safet Mujić" Mostar Služba za neurologiju i psihijatriju, Županijska bolnica Orašje, KCUS Sarajevo Klinika za psihijatriju, Psihijatrijska bolnica KS Jagomir, JU Zavod za bolesti ovisnosti KS, JU Bolnica Travnik Služba neurologije i psihijatrije, Medicinski fakultet Zenica, Kantonalna bolnica Zenica Služba za psihijatriju, JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona".

Republika Srpska:

DZ/CMZ Banja Luka, DZ/CMZ Brčko, DZ/CMZ Čelinac, DZ/CMZ Derventa, DZ/CMZ Doboj, DZ/CMZ Gradiška, DZ/CMZ Istočno Sarajevo, DZ/CMZ Kozarska Dubica, DZ/CMZ Laktaši, DZ/CMZ Modriča, DZ/CMZ Mrkonjić Grad, DZ/CMZ Novi Grad, DZ/CMZ Pale, DZ/CMZ Prijedor, DZ/CMZ Prnjavor, DZ/CMZ Srbac, DZ/CMZ Srebrenica, DZ/CMZ Šamac, DZ/CMZ Trebinje, DZ/CMZ Ugljevik, DZ/CMZ Višegrad, DZ/CMZ Zvornik, JU Gerontološki centar Banja Luka, Visoka medicinska škola u Prijedoru, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic, JZU Bolnica Sveti Apostol Luka Doboj, JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo, JZU Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, JU Dom za starija lica Prijedor, JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor, JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac i JZU Bolnica Trebinje.

Galerija slika Donacija materijala za okupacionu terapiju JU Psihijatrijska klinika Sokolac

Galerija slika Donacija materijala za okupacionu terapiju Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin

Galerija slika Donacija materijala za okupacionu terapiju CMZ pri JU Dom zdravlja Jajce