Doniran 31 bazični set materijala za korisnike okupaciono/radne terapije u 23 ustanove mentalnog zdravlja

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini (Faza 2), koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, doniran je 31 bazični set materijala za korisnike okupaciono/radne terapije u 23 ustanove mentalnog zdravlja.

Sadržaj jednog bazičnog seta materijala za okupacionu terapiju u mentalnom zdravlju se sastoji od potrošnog materijala i sredstva za rad i to: opreme za slikanje na papiru, opreme za obradu drveta, materijala za modeliranje, slikanje, izradu nakita, domaćinstvo, dekupaž, pletenje, vezenje, društvene i edukativne igre.

Prema riječima liderice na Projektu mentalnog zdravlja Irine Puvače, donacija od 100 paketa već ranije je dodijeljenja ustanovama čiji zdravstveni radnici su prošli edukaciju iz okupacione terapije, kao podrška njihovom praktičnom radu.

„Sastavni dio edukacije bila je i praktična primjena okupacione terapije u radu sa pacijentima i korisnicima u matičnim ustanovama polaznika edukacije, i u tu svrhu, nabavljeno je stotinu bazičnih setova za okupacionu terapiju u mentalnom zdravlju, namijenjenih za ustanove iz kojih su dolazili polaznici edukacije. Ovaj put su podjelom paketa obuhvaćene ustanove mentalnog zdravlja koje nisu dobile donaciju ranije a koje primjenjuju okupacionu terapiju kao redovan vid svojih aktivnosti u oblasti mentalnog zdravlja", kazala je Puvača.

Na adresu Projekta stigao je veliki broj zahvalnica, a okupacioni terapeut iz Kliničke bolnice Mostar - Klinike za psihijatriju Damir Bošković kazao je da je paket izuzetno značajan za doprinos u radu sa hroničnim pacijentima i za proces njihovog oporavka.

Korisnici usluga i tim Centra za mentalno zdravlje Novi Grad od srca se zahvaljuju na donaciji za radno-okupacionu terapiju. „Vaša donacija i osmijeh naših korisnika je veliki poticaj za dalji rad", navedeno je iz ovog Centra.

Spisak ustanova koje su dobile donaciju:

Dom zdravlja Stari Grad-Sarajevo, Dom zdravlja Novi Grad- Sarajevo, Dom zdravlja Bugojno, Dom zdravlja Livno, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Banovići, Dom zdravlja Široki Brijeg, Dom zdravlja Lukavac, Dom zdravlja Sanski Most, Dom zdravlja Novo Sarajevo- Sarajevo, Sveučilišna klinika bolnica Mostar- Klinika za psihijatriju, Dom zdravlja Teslić, Dom zdravlja Sokolac, Dom zdravlja Zvornik, Dom zdravlja Milići, Dom zdravlja Višegrad, Dom zdravlja Gacko, Dom zdravlja Bijeljina, Dom zdravlja Foča, Klinički centar Istočno Sarajevo- Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, Dom zdravlja Vlasenica, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i Dom zdravlja Doboj.