Donacija materijala za okupacionu terapiju JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin