Donacija materijala za okupacionu terapiju JU Psihijatrijska klinika Sokolac