Donacija materijala za okupacionu terapiju CMZ pri JU Dom zdravlja Jajce