Dodjela certifikata za okupacione terapeute u FBiH