Dodijeljeni certifikati o uspješno završenoj edukaciji za 52 polaznika iz oblasti radne terapije u mentalnom zdravlju u Republici Srpskoj

Povodom Svjetskog dana zdravlja koji se svake godine obilježava 7. aprila, a čija je ovogodišnja tema bila depresija, u zgradi Vlade Republike Srpske dodijeljeni su certifikati o uspješno završenoj edukaciji za 52 polaznika iz oblasti radne terapije u mentalnom zdravlju u Republici Srpskoj. Jednogodišnja edukacija je realizovana kroz Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i Federalnim ministrastvom zdravstva. Edukacija iz oblasti radne terapije u mentalnom zdravlju implementirana je u partnerstvu sa JU Visokom medicinskom školom iz Prijedora.

Rukovodilac Odsjeka za bolničku zdravstvenu zaštitu pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS dr. Milan Latinović, edukaciju smatra izuzetno važnom za cjekopunu oblast mentalnog zdravlja u RS.

„Do sada nije postojala edukacija iz radne terapije u mentalnom zdravlju za medicinske sestre i tehničare iz domova zdravlja, a njihov rad u centrima za mentalno zdravlje je neprocjenjiv. U reformskom procesu Ministarstvo je kroz svoje strateške dokumente i zakonsku regulativu se opredjelilo za savremeni koncept pružanja usluga osobama sa mentalnim bolestima i poremećajima u službama u zajednici. U Republici Srpskoj uspostavljeno je 27 Centara za zaštitu mentalnog zdravlja u kojima rade edukovani multidisciplinarni timovi zdravstvenih radnika i saradnika. Važno je istaći u ovim procesima partnerstvo Ministarstva sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, brojnim donatorima od kojih su najveći Vlada Grčke, Italije i Švajcarske" kazao je Latinović te istakao kako je danas najvažniji partner Vlada Švajcarske koja podržava realizaciju projekta „Mentalno zdravlje u BiH", koji se provodi od 2010. godine.

„Projekat se realizuje kroz dvije faze do 2018. godine, sa očekivanjem da se produži u narednom periodu kroz treću fazu. Projekat podržava realizaciju ciljeva, mjera i aktivnosti koje su definisane u Strategiji razvoja mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj sa ciljem poboljšanja legislative, jačanja institucionalnih kapaciteta, unapređenja kvaliteta usluga i sposobnosti zdravstvenih ustanova u pružanju usluga osobama sa mentalnim bolestima i poremećajima" kazao je Latinović.

Direktorica za saradnju Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini Barbara Dätwyler Scheuer ovom prilikom je istaknula činjenicu da Švicarska već 20 godina podržava reformu primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini.

„Do sada je obezbijeđeno 52 miliona KM za razvoj porodične medicine i usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, za jačanje sestrinstva i za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. U slijedeće četiri godine biće obezbijeđeno dodatnih 25 miliona KM za projekte u oblasti zdravlja. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja je depresija, mentalni poremećaj koji je vrlo čest ne samo u BiH već predstavlja problem i u Švicarskoj. Mi radimo sa našim partnerima na ovoj temi kroz Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Projekat ima za cilj da poboljša kvalitet života osoba sa mentalnim poremećajima, putem smanjenja njihove stigme i diskriminacije kao i putem povećanja dostupnosti kvalitetne njege. U okviru ovog Projekta podržana su 74 centra za mentalno zdravlje u cijeloj zemlji. Jedan od problema kojima se bavi ovaj projekat je rana detekcija depresije a drugi se odnosi na okupacionu terapiju. Danas 52 zdravstvena stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja iz RS primaju certifikate o uspješno završenoj jednogodišnjoj edukaciji iz okupacione terapije. Nadam se da će u budućnosti ovi stručnjaci moći efikasnije da pomognu ljudima koji su pogođeni depresijom i koji pate od depresije" kazala je Dätwyler Scheuer.

Jedna od najboljih polaznica edukacije iz radne terapije Aleksandra Blagojević iz Centra za mentalno zdravlje Gradiška, smatra da je zajedno sa svojim kolegama i kolegicama dobila nova saznanja, da su imali priliku da podijele iskustva između sebe te da su obogaćeni za jednu veliku oblast koja se tiče mentalnog zdravlja.

„Svi smo dobili priliku da nadogradimo svoja znanja i izvukli smo maksimum iz onog što radimo cijeli život. Rad iz radne terapije treba naprosto da osjetite i da budete dio toga. Da imate dosta razuumijevanja i da shvatate samu prirodu poteškoća koju ljudi imaju u mentalnom zdralju. Bitno je slušati, dati dobar savjet i biti svjestan da se poteškoće koje se javljaju u mentalnom zdravlju mogu desiti bilo kome od nas, kazala je Blagojević.

Projektni menadžer Svjetske zdravstvene organizacije Boris Rebac kazao je da je Svjetska zdravstvena organizacija odlučila da ove godine Svjetski dan zdravlja posveti mentalnom zdravlju, u prvom redu depresiji i spektru depresivnih poremećaja kod ljudi.

„Današnji dan zapravo predstavlja krunu globalne kampanje koja je započeta 10. oktobra na Svjetski dan mentalnog zdravlja. Depresija je univerzalno prisutna bolest koja pogađa sve ljude, svih doba i svih zanimanja u društvima širom svijeta. Jezikom brojki procjenjuje se da preko 300 miliona ljudi u svijetu živi sa depresijom. Prema procjenama stručnjaka depresija će biti prisutna sve više i više", zaključio je Rebac.

Ovom prilikom direktorici Asocijacije XY Emini Osmanagić uručena je zahvalnica za uspješno implementiran projekat edukacije iz oblasti radne terapije u RS.

Galerija slika

Dodjela certifikata