Dodijeljena zahvalnica Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini na Petom kongresu psihologa sa međunarodnim učešćem

Na Petom kongresu psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem koji je održan na dvije lokacije u Sarajevu od 2. do 4. marta 2017. godine, Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini predstavila je direktorica Projekta Dženita Hrelja Hasečić.

„Naš projekat je, između ostalog, dao doprinos i jačanju uloge psihologa u brizi za mentalno zdravlje i tretmanu osoba s mentalnim oboljenjima u zdravstvenom sistemu i sa zadovoljstvom smo prihvatili da budemo partneri u organizaciji ovog veoma važnog i lijepog događaja za struku i nauku."

Raspon tema koje su obuhvaćene tokom tri dana Kongresa, od psihoterapije, mentalnog zdravlja, edukacijske, socijalne, razvojne, organizacijske psihologije, psihologije sporta, psihologije ličnosti te kliničke i zdravstvene psihologije su bile idealna prilika za saradnju i razmjenu znanja i ideja stručnjaka različitih psihologijskih usmjerenja.

Prvi put u Bosni i Hercegovini, na naučnim skupovima psihologa, organizovan je simpozij vojne psihologije , simpozij psihologija i sport, simpozij o vršnjačkom nasilju, i niz drugih simpozija i sesija.

Također, dodijeljene su i plakete prijateljima i partnerima Društva psihologa među kojima je i Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji je finansijski podržao ovaj naučni skup. Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministrastvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uz podršku Vlade Švicarske.

Na ovom kongresu učestvovali su eminentni stručnjaci iz BiH, regije i Europe, a posebno su zapažena plenarna predavanja Valentina Bucika (Slovenija), Andreasa Hamburgera (Njemačka) i Normana Sartoriusa (Švicarska) čije učešće je omogućila Vlada Švicarske kroz Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Herecgovini.

Od 2009. godine su održana četiri izuzetno uspješna i posjećena Kongresa, a ovaj peti, kao dokaz kontinuiteta i razvoja psihološke struke i nauke, kao i posvećenog rada sva tri društva psihologa, je privukao najveći broj gostiju iz inostranstva i regije, odnosno pruža izvrsnu priliku za predstavljanje radova i okupljanje istraživača iz oblasti psihologije.

Kongres psihologa je organizovalo Društva psihologa FBiH, Društva psihologa Republike Srpske i Društva psihologa Brčko distrikta.

Foto galerija