Depresija- Pristup pacijentu u porodičnoj medicini