Banja Luka: Model zajedničkog planiranja otpusta iz bolnica korisnika usluga mentalnog zdravlja

​​​​​Brojni profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj, klinika za psihijatriju, centara za mentalno zdravlje, zdravstvenih ustanova okupili su se danas na radionici sa ciljem izrade modela zajedničkog planiranja otpusta iz bolnica korisnika usluga mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj.

Doktor Milan Latinović iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske naglasio je da je radionica u okviru Projekta mentalnog zdravlja u BiH, koji podržava Vlada Švajcarske, organizovana sa ciljem da učesnici, kroz diskusiju, pronađu najbolji model zbrinjavanja korisnika mentalnog zdravlja. „Ovo je vrlo važan skup profesionalaca sa ciljem boljeg, kvalitetnijeg i koordinisanog rada kako bi osobe koje budu liječene na klinikama za psihijatriju nakon tog tretmana imale jasna uputsva da u svojim lokalnim zajednicama mogu da dobiju podršku centara za mentalno zdravlje. Ta komunikacija i sada postoji, ali u narednom periodu očekujemo da bude još bolja", poručio je dr. Latinović. On je upozorio da je mentalno zdravlje sve veći javno-zdravstveni problem i da Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da više od 700 miliona osoba ima ovu vrstu zdravstvenih problema.

„Među tim bolestima najznačajnije su hronične psihičke bolesti, a tu su i drugi poremećaji kao što su anksioznost, depresija i samoubistva", rekao je dr. Latinović i naglasio da je jedna od najvažnijih briga, upravo briga u mentalnom zdravlju. Problem samoubistava je vrlo značajan, a u protekloj godini u Republici Srpskoj je zabilježeno 299 samobistava. Ukoliko uporedimo sa državama koje prati Svjetska zdravstvena organizacija, taj procenat u evropskim zemljama je 13 osoba na 100.000 stanovnika, a kod nas je taj broj 11. Nažalost, u zemljama u regionu je taj broj oko 19 osoba na 100.000 stanovnika. Današnja radionica je prilika da Ministarstvao zdravlja i socijalne zaštite iznese svoje strateške planove i da sa zajednički radimo i na unapređenju zdravstevnog sistema i unapređenju mentalnog zdravlja, uopšte", poručio je dr Latinović.

Načelnica Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prof. dr Nera Zivlak Radulović navela je da se u Klinici najčešće postavljaju prve dijagnoze, tretiraju aktutna stanja i pogoršanja hroničkih bolesti. „Tretiramo od najtežih mentalnih poremećaja do manje složenih uz bolesti zavisnosti, dječijih i adolescentnih mentalnih poremećaja. Mi kao sekundarni i tercijarni nivou zdravstvene zaštite očekujemo da kada pacijent izađe iz bolnice nastavi svoj tretman u centrima za mentalno zdravlje, imajući u vidu da kod nas dolaze pacijenti iz svih gradova Republike Srpske, poručila je dr Zivlak Radulović. Prema njenim riječima, ovaj aspekt je vrlo bitan,​ jer ukoliko pacijent ne nastavi tretman unutar svoje zajednice bude izložen mogućem pogoršanju osnovne bolesti i vrlo često novoj hosipitalizaciji, što je dodatno opterećenje. „Danas govorimo o tome kako postupati sa pacijentnom nakon otpusta iz bolnice, jer su vrlo često izloženi stigmi zajednice i mnogi ljudi ne shvataju šta su mentalni poremećaji", poručila je dr Zivlak Radulović.

Načelnica Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Banjaluka prim. dr Tamara Balaban rekla je da od radionice očekuje bolju prohodnost pacijenata iz klinika prema centrima za zaštitu mentalnog zdravlja, odnosno uključivanje u koordinisanu brigu koja je jedna od najvažnijih usluga, a to je psihijatrija u zajednici. „Bolnica služi za liječenje, a nakon toga svi pacijenti sa hroničkim psihičkih smetnjama trebaju da budu upućeni prema centrima koji bi pravili plan brige za pacijenta i uključivali ga u sve naše aktivnosti koje radimo", poručila je Balaban i naglasila da u Republici Srpskoj trenutno radi 27 centara za mentalno zdravlje.

Enisa Mešić, liderica Projekta mentalnog zdravlja u BiH Asocijacije XY poručila je da je važno omogućiti neometano kretanje pacijenata kroz sistem koji im daje podršku. „Ovo je jedan od načina na koji ćemo obazbijediti komunikaciju između bolničkog sektora i centara za mentalno zdravlje. Ova radionica je početak jedne velike aktivnosti. Zajedničko planiranje otpusta pacijenata je kao problem identifikovan prilikom planiranja treće faze projekta.  Prikupljanjem podataka sa terena vidjeli smo da je bila iskazana potreba za saradnjom", objasnila je Mešić.

(Tekst preuzet sa web stranice www.vladars.net)