Analiza situacije i procjena potreba centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini

Analiza situacije i procjena potreba centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini U januaru 2008. godine, na inicijativu Projekta mentalnog zdravlja za Jugoistočnu Evropu, Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Švicarska agencija za razvoj i saradnju napravili su sporazum o provođenju istraživačkog projekta Analiza situacije i procjena potreba centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini.

Preuzmi dokument