70 profesionalaca iz 25 centara za mentalno zdravlje i domova zdravlja u Republici Srpskoj uzelo učešće na radionici podrške procesu akreditacije i reakreditacije

Podrška procesu akreditacije i reakreditacije, praćenje kvaliteta usluge centara za mentalno zdravlje i pregled rezultata obrađenih podataka iz baza FZO bile su teme jednodnevne radionice koja je održana krajem prošle godine u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS.

Radionica je održana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i JU „Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS", a učešće je uzelo 70 učesnika i učesnica iz 25 domova zdravlja i centara za mentalno zdravlje.

Rukovodilac Odsjeka za bolničku zdravstvenu zaštitu pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS, dr. Milan Latinović je ovom prilikom izjavio kako vjeruje da ljudi imaju kapacitet za promjenu i da mogu da ostvare produktivne promjene u vlastitom mentalnom zdravlju na način kako se osjećaju i kako žive svoje živote.

„Smatramo da je neophodna zajednička, koordinisana akcija institucija, ustanova, organizacija, udruženja i pojedinaca u kreiranju konteksta, uslova i mogućnosti za promjene u cilju postizanja boljeg mentalnog zdravlja za sve" kazao je Latinović i dodao da unapređenje sistema zaštite mentalnog zdravlja u RS treba da ide u pravcu promovisanja filozofije partnerstva, izgradnje kapaciteta svih učesnika, koordinaciju aktivnosti, fokusiranosti ali ne i ograničenosti na vladine programe, sveobuhvatni multisektoralni pristup programu razvoja i veću informisanost javnosti o aktivnostima partnera.

Dr. Milan Latinović govorio je i o Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini te istakao važnost izrade dokumenta kao što je Strategija razvoja mentalnog zdravlja u Republici Srpskoj od 2017. do 2027. godine, a posebno se osvrnuo na edukacije za pružanje usluga u mentalnom zdravlju i to: Edukaciju za sestrinske usluge iz oblasti koordinisane brige u mentalnom zdravlju i edukaciju za usluge radno- okupacione terapije.

Liderica na Projektu mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini mr sc.Tatjana Popović, specijalista medicinske psihologije ukazala je na značaj pregleda prikazanih pokazatelja i podataka za Republiku Srpsku na osnovu obrađenih podataka iz baza FZO, a što je rezultat rada Radne grupe za obradu podataka u mentalnom zdravlju u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

"Obrađeni su podaci na nivou Republike Srpske, na nivou lokalnih zajednica i na nivou pojedinačnih zdravstvenih ustanova i službi sa svrhomplaniranja i praćenja implementacije strateških odluka,planiranja mreže ustanova i službi, planiranja rada u pružanju usluga i saradnji i poboljšanja dostupnosti i kvaliteta zdravstvene usluge" kazala je Popović.

Ovom prilikom naglašeno je i objašnjeno da su pokazatelji kvaliteta procesa zaštite mentalnog zdravlja: Kontinuitet tretmana nakon hospitalizacije i rehospitalizacije, koordinisana briga, case management usmjeren na oporavak za osobe sa teškim i kompleksnim mentalnim poremećajima, psihosocijalni/psihoterapijski tretman za osobe sa depresivnom epizodom i kontinuitet farmakoterapijskog tretmana za osobe sa umjerenom i teškom depresijom (depresivna epizoda, rekurentni depresivni poremećaj)

Dr. Siniša Stević iz JU Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS ASKVA je predstavio presjek stanja i planova vezanih za Akreditaciju centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj a dr. Valerija Petrušić je predstavila Centar za mentalno zdravlje Sokolac kao primjer dobre prakse sa uvodom jednog od korisnika Mirka Vučetića "Od Mirka vam žalbi nema, velika pohvala se sprema, baš sve rade kako treba, sad me bolest manje vreba, valjda će dalje biti tako, s boljim zdravljem sve je lako”.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Ministrastvom zdravlja i socijalne zaštite RS i Federalnim ministarstvom zdravstva a podržava Vlada Švicarske.