Oporavak korisnika usluga mentalnog zdravlja iznosi 90 posto u odnosu na zacrtane ciljeve

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku Vlade Švicarske, održan je prvi ciklus supervizijsko edukativnih radionica za okupacione terapeute u mentalnom zdravlju iz Federacije Bosne i Hercegovine. Kao i unazad dvije godine, cilj radionica je usavršavanje znanja i učenje novih intervencija okupacione terapije u mentalnom zdravlju. Radionice su održane u periodu od 8. do 11. juna 2019. godine a tema ovogodišnjih supervizijskih radionica je Okupaciona terapija u radu sa djecom i adolescentima.

Prema riječima pomoćnika federalnog ministra zdravstva za međunarodnu saradnju i koordinaciju razvoja strategija prim. dr. Gorana Čerkeza okupaciona terapija je značajan metod koji se primjenjuje i igra važnu ulogu u procesu oporavka kako za odrasle tako i za najmlađe korisnike usluga u oblasti mentalnog zdravlja u centrima za mentalno zdravlje, ali i one sa hospitalnim tretmanom.

„Razvoj okupacione terapije tekao je kroz tri faze. Prva faza bila je priprema cjelokupnog projekta i materijala za edukativne procese koji bi se sproveli u nekih 16 nedjelja kontinuirane edukacije za sve osobe koje će sutra biti okupacioni terapeuti u mentalnom zdravlju. U toj fazi uspostavili smo sve legislativne pretpostavke da okupaciona terapija bude dio sistema i da bude prepoznata kao usluga u centrima za mentalno zdravlje. Sljedeća faza bila je vrlo kompleksna edukacija gdje smo prenijeli znanje za preko 60 učesnika edukacije sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga je uslijedila faza u kojoj se danas nalazimo- faza supervizije, faza podrške na terenu i faza uvrštavanja okupacione terapije kao jednog dijela usluge koja treba da doprinese boljem oporavku svakog klijenta", kazao je Čerkez.

„Danas bilježimo oporavak od preko 90 posto što znači da je oporavak korisnika usluga mentalnog zdravlja 90 posto u odnosu na naše zacrtane ciljeve. To je rezultat koji nismo očekivali na početku ali koji je pokazao važnost okupacione terapije kao usluge u sistemu zaštite mentalnog zdravlja. Kolege koje se bave okupacionom terapijom naučile su proces evaluacije pacijenta koji ulazi u proces okupacione terapije, dobro su procijenili njegov mogući oporavak, zadali su jasne i realne ciljeve koje je moguće uraditi kroz okupacionu terapiju da bi se napravio oporavak. To je kompleksan proces koji u sklopu svoje usluge nudi procjenu stanja pacijenta i omogućava oporavak pacijenta koji je glavna predispozicija za njegovo uključenje u lokalnu zajednicu".

Diplomirana medicinska sestra koja u JU Dom zdravlja „Odžak" radi kao okupacioni terapeut u mentalnom zdravlju Ana Majić mišljenja je da su supervizijsko edukativne radionice dale novu dimenziju cjelokupnoj edukaciji.

„Korisne vježbe koje radimo u mogućnosti smo prenijeti u našu lokalnu zajednicu što našim korisnicima usluga jako koristi. Sam oporavak koji je mjerljiv i vidljiv govori o našem radu gdje smo u našoj lokalnoj zajednici na visokom stupnju prepoznatljivosti pružanja zdravstvene usluge. Meni je zanimljiva ova supervizija zato što se govori o radu sa djecom i adolescentima za koje kroz naše redovno školovanje nismo imali mogućnost da steknemo više znanja i vještina u radu. Cilj nam je da usluga koju pružamo bude kvalitetna, evidentirana i korisna za edukaciju drugima", kazala je Majić.

Direktorica Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo Inga Bišćević kaže da su kod osoba sa Intelektualnim teškoćama problemi mentalnog zdravlja češći nego u općoj populaciji.

„Kod težih intelektualnih teškoća sa fokusom na djecu i adolescente i sami problemi mentalnog zdravlja su ozbiljniji. Stoga je neophodna edukacija kompletnog društva, kako bi se što više ljudi upoznalo sa samim pristupom prema ovim osobama i načinom kako da im pomognu. Upravo o tome i govori održana edukacija, o novim pristupima načinima implementacije svih aktivnosti iz područja mentalnog zdravlja, na najefikasniji način, gdje su rezultati nakon određenog perioda veoma vidljivi. Zahvaljujem se organizatorima sto su mi omogućili da budem danas dio ovog izvrsnog tima i iskreno se nadam nastavku saradnje i u buduće", kazala je Biščević.

Diplomirani defektolog oligofrenolog/mr logopedije Arnela Pašalić mišljenja je da je potrebno osnažiti pojedinca kroz prevenciju da brine o sebi, svom zdravlju, ukazati mu da mentalni problemi nisu tabu tema i učiniti mu dostupnim različite sisteme podrške.

„Dobro mentalno zdravlje je osnova funkcionisanja jednog društva, jer stvara osnove za ostvarivanje punih potencijala i produktivnosti pojedinca. Naročitu pažnju treba posvetiti mentalnom zdravlju osoba iz vulnerabilnih skupina kao što su i osobe sa intelektualnim teškoćama, jer istraživanja su pokazala da se mentalni problemi kod njih javljaju dva do tri puta češće nego u ostaloj populaciji. Kod osoba sa ne mogu se primijeniti klasični testovi za procjenu mentalnog stanja i vrlo je značajan interdisciplinarni pristup. Međusobna saradnja različitih stručnjaka, osvještavanje i uključivanje u sve segmente života doprinijet će boljem mentalnom stanju osoba sa i njihovim porodicama. Prevencija mentalnog zdravlja osoba sa intelektualnim poteškoćama treba početi od rane dobi, podršku pružiti porodici i djetetu, jer samo rođenje djeteta s razvojnim teškoćama remeti cjelokupno funkcionisanje porodice", pojasnila je Pašalić.

Savjetnica federalnog ministra zdravstva Dragana Galić kaže da Federalno ministarstvo zdravstva podržava edukacije zdravstvenih profesionalaca i samim donošenjem pravilnika o dodatnoj edukaciji to i potvrđuje.

„Ove edukacije imaju veliku svrhu jer ne samo da svaki put nešto novo naučimo nego se i upoznajemo i razmjenjujemo iskustva što dodatno doprinosi našem znanju. Najveću dobit u procesu konstantnog educiranja zdravstvenih profesionalaca u konačnici imaju građani a posebno korisnici usluga u oblasti mentalnog zdravlja pri centrima za mentalno zdravlje u ovom slučaju", zaključila je Galić.

Galerija fotografija