Održan sastanak Ekspertne grupe za izradu politike i strategije mentalnog zdravlja Federacije BiH

Dana 06. i 07. 04. 2011. god. u Mostaru je održan treći i posljednji redovni sastanak Ekspertne grupe za izradu politike i strategije mentalnog zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali članovi Ekspertne grupe i predstavnici sarajevskog ureda Projekta mentalnog zdravlja u BiH. Na sastanku su usaglašeni konačni tekstovi politike i strategije zaštite mentalnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine čime su ostvareni uvjeti za početak javne rasprave o ovim značajnim dokumentima.